Är USA en supermakt på nedgång? Vad hände med den amerikanska drömmen?
Och Donald Trump – vem är han och vad är han ett symptom på?

Få har lika djup inblick i amerikanskt samhälle och politik som Frida Stranne. Hon analyserar aktuella händelser på djupet och levererar forskningsbaserad kunskap som en uppfriskande och lärorik motvikt till sensationsrubrikerna i massmedia.

Frida Stranne är en flitigt anlitad expert inom allt som rör amerikansk samhällsutveckling och politik. Hon har tillbringat åtskilliga timmar i arkiv, plöjt igenom hyllmeter av vetenskaplig litteratur och intervjuat flera personer i den amerikanska kongressen, CIA, Pentagon och olika inflytelserika tankesmedjor. I många år har hon följt med den politiska utvecklingen både här hemifrån och på plats i USA.

Frida Stranne är forskare och lektor med inriktning på USA. Hennes forskning rör amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, men även mer generellt samhällsutvecklingen i USA och den politiska utvecklingen i Washington. Stranne har varit på plats i USA under de senaste fyra presidentvalen och hon har också varit bosatt i Washington DC (2013-2014) där hon följt och studerat den politiska vardagen och de spelregler som gäller i världens maktcentrum. Under det amerikanska presidentvalet 2012 var Stranne Svenska Dagbladets expert och därefter har hon varit flitigt anlitad av de flesta av svenska radio-, tv- och tidningsmedier som kommentator om frågor som rör amerikansk politik. Sedan 2016 är hon Expressens särskilda expert på frågor som rör USA och också krönikör vid tidningen.

Under en föreläsning med Frida Stranne får du ta del av ny kunskap, spännande inifrånperspektiv och få en djupare inblick i vad som egentligen händer i några av världens mäktigaste korridorer.

Föreläsningar

Vad hände med den amerikanska drömmen?

Den amerikanska drömmen har lockat miljontals människor till USA och idén om att USA är landet där allt är möjligt har varit en viktig del av den amerikanska identiteten. Den har också utgjort en ekonomisk motor då människor har drivit på för innovation och entreprenörskap i hopp om att få leva sin dröm.

På senare år har däremot tilltron till den amerikanska drömmens giltighet börjat ifrågasättas av allt fler. I takt med att klyftorna ökat och USA har tvingats anpassa sig till en ny global ekonomisk verklighet har allt fler kommit att känna att de står långt ifrån möjligheten att förverkliga sig själva och skapa en bra framtid för sin familj. Denna tilltagande känsla var en av förklaringarna till att Donald Trump lyckades vinna valet 2016.

Men, vad mer precist är den amerikanska drömmen och vad händer på djupet och på längre sikt om allt fler tappar tilltron till drömmens giltighet? Hur påverkar det politiken och samhällsutvecklingen på längre sikt och varför är det viktigt för omvärlden att förstå mer av det här?

BOKA FÖRELÄSNINGEN HÄR

Det dysfunktionella Washington

Under flera år har både de som jobbar i Washington och olika politiska experter och bedömare beskrivit en lång rad problem som kommit att känneteckna politikens villkor i världens maktcentrum. Tilltron till det politiska etablissemanget har parallellt med detta stadigt minskat och vid en opinionsundersökning 2015 hade bara 1 av 10 amerikaner förtroende för politikerna i Washington.

Vad är det som har gått snett? Hur ”görs politik” i Washington i praktiken och vilka är det som har den verkliga makten? Varför har amerikaner så lågt förtroende för det politiska etablissemanget och har de rätt att känna som de gör? Ett föredrag om det politiska spelet i världens maktcentrum och om den amerikanska demokratins utmaningar.

BOKA FÖRELÄSNINGEN HÄR

Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik

USA är världens i särklass starkaste militära supermakt och dess militära förmåga saknar motstycke i världshistorien. Landets militära förmåga överstiger de femton efterföljande ländernas samlade militära kapacitet och USA kan i det närmaste sägas regera allt från minsta lilla söderhavsö ut i yttersta rymden.

Trots denna enorma kapacitet har man inte lyckats vinna kriget i Afghanistan som pågått i över femton år, vilket visar oss att militär förmåga inte är det enda som avgör ett lands ”styrka”. USA har också fattat en rad utrikespolitiska beslut som kan ifrågasättas såväl strategiskt som moraliskt och ekonomiskt.

Hur ska vi förstå amerikansk utrikespolitik? Vad är det som driver fram olika beslut, vilka har inflytande över den och på vilka sätt utmanas nu USA:s särställning i världen?

BOKA FÖRELÄSNINGEN HÄR

Vart är USA på väg?

– Om en supermakt som utmanas både inrikes- och utrikespolitiskt!

Har USA sett sina bästa dagar? Är det en supermakt på nedgång? Vilken roll USA bör ha och kan ha råder det delade meningar om, men det går inte att blunda för att det spelar roll, även för oss här i Sverige.

Det här föredraget syftar till att resonera om de svåra frågor som rör vår samtid och USA:s roll i denna. Frida Stranne målar upp olika scenarier för vart landet är på väg och talar om hur globaliseringens fördjupning, nya kommunikationsflöden och nya hot i form av allt från klimatförändringar till terrorism förändrar förutsättningarna för alla – så även för USA.

Vad kan vi förvänta oss att händer i USA avseende vilken roll landet kommer att spela internationellt i framtiden och vilken roll vill vi att de ska spela?

BOKA FÖRELÄSNINGEN HÄR

Donald Trump

– vem är han och vad är han ett symptom på?

Donald Trump vann till mångas överraskning presidentvalet 2016. Tiden efter hans tillträde i januari 2017 har väckt många frågor om hans politiska ledarskap, om partiernas kris, om det polariserade USA och vad de närmaste åren med Trump som president kan komma att innebära för framtiden.

Vem är Trump, vad ledde honom fram till makten och vad händer om han inte lyckas ge de amerikaner som satt sin tilltro till honom vad de hoppas på?

BOKA FÖRELÄSNINGEN HÄR

Om Frida Stranne

Frida Stranne är en av Sveriges mest efterfrågade experter inom amerikansk politik och samhällsutveckling. Som forskare vill hon inte tycka, utan försöka förstå och förklara. Som lektor och undervisare har hon en förmåga att leverera komplex kunskap på ett underhållande och pedagogiskt sätt.

Frida Stranne är fil.dr i freds- och utvecklingsforskning och disputerade 2011 med avhandlingen “George W. Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik?”.

I denna studerade hon drivkrafter och mönster i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik sedan landet grundades för nästan 250 år sedan. Hon har framför allt analyserat vad som har motiverat USA:s olika utrikespolitiska överväganden och beslut, samt hur och varför landet strävat efter – och lyckats bli – världens i särklass starkaste militära och ekonomiska supermakt.

Frida Stranne är lektor i statsvetenskap och har undervisat inom en lång rad olika utbildningar och ämnen sedan 1999 vid såväl Högskolan i Halmstad, Göteborgs Universitet som Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet. Med sin långa karriär inom utbildning har hon en förmåga att på ett pedagogiskt sätt göra det komplexa begripligt för åhörare med alla olika bakgrunder och professioner.

Redan 2012 skrev hon en debattartikel i Svenska Dagbladet, där hon beskrev de farhågor hon såg på grund av att så många amerikaner börjat tvivla på den amerikanska drömmen och på sin framtid. Hon menade att det kunde släppa fram krafter i det amerikanska samhället som försvagar landet både inåt och utåt. Fyra år senare valdes Trump till president och Stranne var en av få experter som hela hösten höll fast vid att hon trodde att han kunde vinna. Skälen till detta, hur den politiska verkligheten ser ut i Washington och mycket annat är ämnen hon pratar om i sina föredrag.

Blogg

2012 grundade Frida Stranne bloggen amerikaanalys.se. Syftet är att göra forskningsbaserad kunskap om amerikansk politik och samhällsutveckling tillgänglig och intressant för en bred publik. Här skriver Stranne, tillsammans med andra framstående forskare och experter från både Sverige och USA, om historiska och aktuella händelser som bidrar till en mångfacetterad bild av en av världens stora supermakter.

Amerikaanalys

Media

Frida Stranne är en flitigt anlitad expert i media. Hon har skrivit nyhetsartiklar i alla svenska dagstidningar och medverkat i bland annat Agenda, Morgonsoffan i SVT, Studio ett och P1 morgon vid ett flertal tillfällen. Hon är även fast krönikör i Expressen.

Länkar i urval:

Kontakt & bokning

Här kan du snabbt och enkelt skicka en oförpliktande förfrågan om Frida Strannes föreläsningar. Du får snabbt svar om pris, datum och mer information!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.